مرکز ورزش ایران

خبرنامه اینترنتی
معرفی راکت های آماده آدیداس

راکت آماده ویگور 150 آدیداسمشخصات کالا:

کنترل: 85
سرعت: 60
پیچ: 55

راکت آماده ویگور 120 آدیداسمشخصات کالا:

کنترل: 85
سرعت: 55
پیچ: 55

راکت آماده تور کربن آدیداس
رویه های  Repulse 700
ضخامت اسفنج 2.0 میلیمتر
مورد تایید فدراسیون جهانی ITTF
تکنولوژی استوانه کربنی در داخل دسته

Tour carbon بهترین راکت آماده تولید شده توسط شرکت آدیداس در حال حاضر می باشد که سرعت و پیچی مثال زدنی دارد.تکنولوژی استوانه کربنی در داخل دسته این راکت باعث کاهش وزن آن و افزایش قدرت ضربات و کنترل راکت شده و برای بازیکنان حمله ای قدرتی بسیار مناسب می باشد.

مشخصات کالا:

کنترل: 50
سرعت: 90
پیچ: 90

راکت آماده تور کور آدیداس

رویه های  Repulse 700
ضخامت اسفنج 2.0 میلیمتر
مورد تایید فدراسیون جهانی ITTF  
تکنولوژی core در دسته راکت


این راکت 5 لایه با تکنولوژی Tour core درون دسته خود کنترل و سرعتی بسیار مناسب جهت بازیکنان متوسط داشته و به آنها کمک می کند تا در هنگام بازی احساس خوبی داشته باشند.

مشخصات کالا:

کنترل: 70
سرعت: 80
پیچ: 80


راکت آماده کینتیک آدیداس رویه های  Repulse 500
 ضخامت اسفنج 2.0 میلیمتر
 مورد تایید فدراسیون جهانی ITTF
 تکنولوژی kinetic در دسته راکت

مشخصات کالا:

کنترل: 88
سرعت: 45
پیچ: 45
 
راکت آماده کلاب II آدیداس
رویه های  Repulse 500
ضخامت اسفنج 1.8  میلیمتر
مورد تایید فدراسیون جهانی ITTF
تکنولوژی Soft Cap  در دسته راکت


مشخصات کالا:

کنترل: 80
سرعت: 60
پیچ: 60

 خواهشمند است هر گونه نظرات و پیشنهادات خود را در موردمجله خبری به آدرس Mehrdad@iransportcenter.com ایمیل فرمائید.                             
 با تشکر
مهرداد حق شناس